інтернет маназин ЕЛЕКТРОСПРАВА

 • 3-znolp10.jpg
 • ntmi6.jpg
 • tnchl.jpg
 • tol10-1.jpg
 • tol12b1.jpg
 • tol12b2.jpg
 • tpl-10.jpg
 • tpl10m.jpg
 • tpl12.jpg
 • tzrl.jpg
 • znolp6.jpg
Здесь можно купить рыболовные катушки

Що таке є клас точності трансформатора.


«Клас точності» - це одна з найважливіших характеристик трансформатора, яка позначає, що  похибка його вимірювань не перевищує значень, визначених нормативними документами ( в випадку з трансформатрами струму і трансформаторами напруги для комерційного обліку  нормативними документами є ДСТУ IEC 60044-1.2008 або ДСТУ IEC 60044-2.2008 .)

Трансформатор струму є першою ланкою в ланцюзі інформаційно-вимірювальної системи, що включає в себе пристрої для прийому, обробки і передачі даних, програмне забезпечення та лічильники електроенергії. Однак точність всього цього обладнання не матиме сенсу при низькій точності трансформатора струму. Тому клас точності трансформаторів за останні кілька років набув особливого значення. «Клас точності» - це одна з найважливіших характеристик трансформатора, яка позначає, що його похибка вимірювань не перевищує значень, визначених нормативними документами. А похибка, в свою чергу, залежить від безлічі факторів. Номінальний (ідеальний) коефіцієнт вказується на табличці трансформатора у вигляді відносини номінального струму первинної (первинних) обмоток до номінального струму вторинної (вторинних) обмоток, наприклад, 50/5 А чи 20-50-100 / 5 А (для первинних обмоток з декількома секціями витків). При цьому реальний коефіцієнт трансформації дещо відрізняється від номінального. Ця відмінність характеризується величиною похибки перетворення, що складається з двох складових - синфазної і квадратурної. Перша характеризує відхилення за величиною, друга відхилення по фазі вторинного струму реального від номінального. Ці величини регламентовані ДСТУ і служать основою для присвоєння трансформаторам струму та трансформаторам напруги класів точності при проектуванні і виготовленні. Оскільки в магнітних системах мають місце втрати пов'язані з намагнічуванням і нагріванням магнітопроводу, вторинний струм виявляється менше номінального (тобто похибка негативна) у всіх трансформаторів струму. У зв'язку з цим для поліпшення характеристик і внесення позитивного зсуву в похибку перетворення застосовують віткову корекцію.

ТПЛ-10, ТОЛ-10, ТЛК-10, НТМИ-6, ЗНОП-10, НОМ-10, ТЗРЛ, ТНШЛ, ТЗЛ-200, ТПЛ-10-М, ТОЛУ-10, ТПЛУ-10, 3хЗНОЛП-10, ВНА, ВН-16, ВНВ, КП-207